به گزارش عصر ایران به نقل از بی بی سی، این اسناد حاوی اطلاعات مهمی درباره بن لادن و سازمان القاعده است.

مایک پمپئو رییس سازمان سیا ماه گذشته با ادعای ارتباط القاعده با ایران، وعده انتشار این اسناد را داده بود.

در یکی از این اسناد، فیلم مربوط به ازدواج پسر کوچ بن لادن " حمزه" به چشم می خورد که گفته می شود در ایران بوده است.

حمزه بن لادن

انتشار اسناد بن لادن از سوی سیا

همچنین ادعا شده که نامه ای از بن لادن به افرادی در ایران برای آزادی بستگانش دیده می شود و در اسناد دیگر نشان می دهد گروه القاعده یکی از دیپلمات های ایرانی را به منظور اعمال فشار برای آزادی زندانیان القاعده از ایران، ربوده است.

همچنین یکی از این اسناد گزارشی از یکی از افراد زیرمجموعه بن لادن است که درباره رابطه القاعده با ایران نگاشته شده است.

این اسناد شامل فیلم ها و عکس ها و نامه هایی است که از مخفیگاه بن لادن در ابوت آباد پاکستان به دست آمده است.

این چهارمین مجموعه اسناد منتشره از مخفیگاه بن لادن در ۶ سال گذشته است.

بخشی از این اسناد حاوی مجموعه فیلم های هالیوودی از جمله ۳ فیلم درباره اسامه بن لادن است.