به گزارش ایسنا، بهرام توتونچی درباره تابوت کشف شده در جریان اجرای پروژه عمرانی پیاده راه سازی میدان امام و خیابان اکباتان اظهار کرد: در کندوکاوهایی که توسط اداره آب و فاضلاب در کوچه جراحان انجام داده تکه سنگی که ظاهری باستانی داشت کشف و به کارشناسان میراث فرهنگی گزارش شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان باستان شناسی پس از ۴ روز حفاری موفق به خارج کردن تکه سنگ باستانی شدند، افزود: در جریان حفاری مشخص شد تکه سنگ یافت شده تابوتی سنگی متعلق به دوران اشکانی است.

مدیر محوطه باستانی هگمتانه در ادامه گفت: در بررسی های بیشتر از تابوت باستانی کشف شده دو اسکلت در آن یافت شد که به صورت سروته داخل آن قرار گرفته بودند.

توتونچی درباره سرستون کشف شده در محوطه میدان امام نیز گفت: این سرستون در جریان حفاری های اداره برق پیدا شد که در بررسی های اولیه توسط کارشناسان باستان شناسی آن را متعلق به دوره ایلخانی معرفی کردند.

وی درباره ویژگی های سرستون کشف شده اظهار کرد: این سرستون به شکل نیم ستون بوده که روی پایه ای قرار داشته و در جریان تخریبها از اثر اصلی جدا شده و در زیر لایه های کف سازی افتاده و مدفون شده است.

وی خاطرنشان کرد: تابوت سنگی و سرستون یافته شده به هگمتانه حمل شدند تا مورد بررسی و مطالعات بیشتر قرار گیرد.

مدیر بافت های تاریخی میراث فرهنگی، گام اول بررسی روی آثار باستانی یافت شده در حفاری های پروژه پیاده راه میدان امام و خیابان اکباتان را برعهده کارشناسان باستان شناسی استان اعلام کرد و گفت: در گام بعدی معماران سنتی و متخصص و دارای تحصیلات و صاحبنظر به مطالعه نقوش و بن مایه های آثار می پردازند.

توتونچی از وجود مشابهت هایی در نقوش هندسی سرستون یافت شده در میدان امام با سنگ محراب مسجد میرزا تقی سخن گفت و تصریح کرد: حجاری ها و حکاکی های این دو نمونه آثار باستانی مربوط به دوره ایلخانی است.