به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در پایان جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس اظهار داشت: آقای وزیر که برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده، حدود ۲۰ نفر از اعوان و انصار خود از مدیرکل‌ها تا مدیران عامل را به مجلس آورده است و اینها در مجلس حرکاتی انجام می دهند که زیبنده مجلس نیست.

وی افزود: مهمانان جلسه علنی اجازه ندارند که دور صندلی نمایندگان حضور پیدا کنند. آنها دور نماینده سوال کننده را گرفتند و اجازه تصمیم گیری به او را نمی دهند. چه کسی اجازه داده که این تعداد همراه با آقای وزیر به مجلس بیایند. باید از آنها خواسته می شد متفرق شوند و اجازه دهند که نماینده سوال کننده تصمیم خود را بگیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین با انتقاد از زمان بندی طرح سوال نماینده یزد گفت: قرار بود سوال من از آقای وزیر هم در این جلسه مطرح شود و باید مدیریت می شد تا این فرصت فراهم شود، اما متاسفانه برنامه ریزی دقیق انجام نشد و به جای آن تذکر کتبی قرائت شد.

علی مطهری در واکنش به این تذکر گفت: این کوتاهی هیئت رئیسه بوده که چرا مجوز ورود به همراهان آقای وزیر داده‌اند و کسی که مسئول بوده باید در این‌باره پاسخگو باشد.

نایب رئیس مجلس یادآور شد: طرح هر سوال از وزیر ۳۵ دقیقه زمان می برد و در حالیکه یک ربع به زمان پایان جلسه باقی مانده نمی توان سوال جدید را مطرح کرد این تنظیم وقت به آسانی انجام نمی شود و نمی توان تمام دنیا را داخل تخم مرغ جا داد.

وی همچنین گفت: کسانی که دور نماینده سوال کننده جمع شده بودند بیشتر از نمایندگان بودند اما باید رعایت کنند و فرد را آزاد بگذارند تا نظرش را بگوید.