مرتضی الویری در بازدید از غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اظهار کرد: اصلاحیه بودجه سال ۹۶ هفته آینده در جلسه شورای شهر تهران مطرح و بررسی خواهد شد و امیدوارم که در همین روز نیز به تصویب برسد.

الویری همچنین از صدور اولین بخشنامه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران در روزهای آتی خبر داد و گفت: شورا در این زمینه نیز ورود کرده و به زودی اولین بخشنامه در این خصوص صادر خواهد شد.