به گزارش ایسنا در این تحلیل می‌خوانیم:

دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی امروز و برای اولین بار راجع به حصر موضع‌گیری کرده با بیان این‌که آن‌ها هر کسی را که اراده کنند می‌توانند ببینند می‌گوید «اخیرا آقای کروبی درخواست کرد که آقای دوستی را ببیند و انجام شد.»

شمخانی همچنین می‌گوید: «واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان مد نظر شما در حصر نیستند.»

 صرفنظر از این‌که فرزند آقای کروبی مشخصا این بخش از اظهارات را تکذیب کرده و گفته است که دیدار با آقای دوستی نه با تقاضای آقای کروبی، بلکه با انتخاب نهادهای امنیتی صورت گرفته، می‌توان راجع به حرفهای آقای شمخانی فکر کرد. برای تحلیل حرف‌های آقای شمخانی می‌توان آن را در قالب ظرف‌های زمانی متفاوت ریخت تا ببینیم از آن می‌توان برداشت مثبت داشت یا برداشت منفی؟ یا در نهایت مدلی از رفع حصر جدید بدست می‌آید؟

اگر این حرف‌ها را در ظرف زمانی گذشته بریزیم، به این معنا که گفته شود: «اینها در حصر نبودند» معنایی جز فرار از پاسخگویی و با عرض تاسف بیان خلاف واقع چیز دیگری نمی‌توان برداشت کرد. اگر آن را در ظرف زمانی حال و اکنون قرار دهیم، معنای آن این می‌شود که «آنها از امروز به بعد دیگر در شرایط گذشته قرار ندارند و می‌توانند با هر کس که اراده کنند دیدار داشته باشند». این معنایی بعید است، اما افرادی هستند که خوشبینانه به این اظهارات نگاه می‌کنند و برداشتشان از اظهارات شمخانی همین است. و اگر آن را در ظرف زمانی آینده ریخته و تحلیل کنیم معنای حرف آقای شمخانی نوع دیگری خواهد بود که نه به سیاهی پاسخ اولی است و نه به سفیدی تحلیل دوم.

به این معنا می‌توان حرف‌های آقای شمخانی را مرتبط کرد با آینده‌ای نزدیک و اینطور برداشت کرد که قرار است مدل جدیدی از رفع حصر رخ دهد. در این مدل حصر به این شکلی که وجود دارد نخواهد بود. خانواده و نزدیکان می‌توانند ارتباط راحت تر، طولانی‌تر و گسترده‌تری داشته باشند. همچنین افراد دیگر نیز با درخواست و اراده محصوران، و پس از تایید و بررسی نهادهای امنیتی می‌توانند به دیدار آنها بروند.

این همان مدلی بود که ابتدا در مورد رفع حصر آیت‌الله منتظری شاهد بودیم که رفته رفته و بعد از چند سال به رفع حصر کامل منتج شد. تکلیف تحلیل دوم و رفع حصر از اکنون به بعد بسیار زود مشخص می‌شود و نیاز نیست زمان زیادی برای یافتن پاسخ صبر کنیم. اما آینده‌ای نزدیک نشان می‌دهد حرف‌های امروز دبیرشورای عالی امنیت ملی رونمایی از مدل جدید رفع حصر و برداشتن قدم مهم اول در رفع حصر بود، یا آنکه فرار از پاسخگویی و بیان خلاف حقیقت.