به گزارش تسنیم، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان هجدهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷ در شهرداری تهران وجود دارد که مباحث باغات را پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: چنانچه ساخت و سازی در اینگونه باغات انجام گیرد، این کمیسیون موارد را پیگیری و بررسی می‌کند و در نهایت موارد را نیز به شورا ارجاع می‌دهد.  باید نتایج در کمیسیون ماده ۷ حتما به صحن شورا ارجاع داده شود و در نهایت اعضای شورای شهر تهران آن را تایید و یا رد می‌کنند.

هاشمی افزود: در گذشته این پرونده‌ها در جلسات غیرعلنی مطرح می‌شد اما در این دوره بنا داریم در صحن علنی مطرح کنیم. امروز نخستین پرونده رسیدگی به حکم کمیسیون ماده ۷ در خصوص باغات مطرح و چون برای اعضا جدید بود، اجازه دادند که اعضا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح تا نسبت به موضوع آشناییت بیشتری پیدا کنند. 

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: حکمی که کمیسیون ماده باغات در خصوص حداکثر جریمه داده بود مورد تایید اعضا قرار گرفت. این ملک در منطقه ۷ بوده و ۴۷ هزار متر مساحت آن بوده  و این در حالی است که در این گزارش ، اشاره شده بود که ۴۷۲ اصله درخت در این زمین قطع شده بود. 

وی افزود: این نمونه‌ای از تخریب باغات شهر تهران است که در سال ۹۲ در منطقه ۵ اتفاق افتاده بود و شهرداری نباید اجازه‌ای برای ساخت و ساز در این پهنه را می‌داده است. 

رئیس شورای شهر تهران در ادامه در خصوص تعطیلی خط ۷ مترو تهران بیان کرد: با توجه به صحبت‌های صورت گرفته از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک ظاهرا ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی خط ۷ پیش‌بینی شده است و یکی از دلایل ناایمنی خط ۷ مترو عدم هواکش در خط ۷ بوده و اینگونه نیست که ما بتوانیم ۲۲ کیلومتر را به صورت کامل ایمن‌سازی کنیم و قطعا به هر اندازه‌ای که خط ایمن سازی شود آن را مورد بهره‌برداری قرار خواهیم داد.