به گزارش تسنیم، علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیراً ۱۸۰ نماینده در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس خواستار تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری شده‌اند، گفت: نمایندگان امضا کننده این نامه خواهان اعلام وصول این سوال  از رئیس‌جمهور و ارجاع به کمیسیون مربوطه برای بررسی‌های بیشتر هستند.

 

وی با بیان اینکه با گذشت چندین ماه همچنان وضعیت سپرده‌گذاران در برخی از موسسات مالی نامشخص است، ادامه داد: باید هرچه زودتر تکلیف سپرده گذاران مشخص شود که در همین راستا نمایندگان طراح سوال از رئیس‌جمهور خواستار توضیحات آقای روحانی در همین زمینه هستند.

 

نماینده مردم زنجان در مجلس از جلسه امروز نمایندگان طراح سوال از رئیس‌جمهور با اعضای هیئت‌رئیسه پارلمان برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد.