سردار حسین ذوالفقاری در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به ایسنا گفت که در حال حاضر مرز خسروی بازگشایی نشده است و تا ساعتی دیگر برای بررسی وضعیت به کرمانشاه سفر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مقدمات بازگشایی مرز فراهم است و منتظر اعلام فرمان بازگشایی مرز از سوی دو کشور هستیم،‌ خاطرنشان کرد: در مرزهای دیگر مشکلی وجود ندارد و تردد انجام می‌شود اما مرز خسروی بسته است و زائران نمی‌توانند از آن تردد کنند.