به گزارش خبرآنلاین، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰، در فصل تابستان۱۳۹۶ برابر با ۲۱۱.۶ بوده که نسبت به فصل  قبل ۷.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹.۹ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، یعنی ۷.۶درصد، با افزایش رو به رو بوده است.

بنا به این گزارش، شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر با ۲۱۱.۶ بوده که نسبت به فصل  قبل ۷.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹.۹ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۷.۶درصد) با افزایش رو به رو بوده است.

شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر با ۲۱۵.۲ است که نسبت به فصل قبل ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «گچ و گچ‌کاری» در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر با ۲۰۱.۳ است که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است. شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» در فصل تابستان۱۳۹۶ برابر با ۱۷۸.۹ است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است و... اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.