روحانی با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

منبع: نامه نیوز