به گزارش ایسنا، تازه‌ترین تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۱۳ هزار و ۸۱۵ واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۳۴.۴ درصد افزایش دارد. در شهریورماه این گزارش حاکی از آن بود که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد بوده که رشدی حدود ۹.۲ درصد داشته است. هرچند که در قیاس تعدادی معاملات در مهرماه کاهش  دارد، اما میزان رشد قابل توجه است و نشان از شدت گرفتن معاملات در مقایسه با دوره‌های سال قبل دارد. ژ

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که در مهرماه واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶.۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به مهرماه سال قبل تا ۵.۳ درصد کاهش دارد، اما در مقابل سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

 

 

 

در سویی دیگر توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که از بین مناطق ۲۲‌گانه، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۹ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داد. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۹ و ۹.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه و ۲۶ درصد دیگر مربوط به ۱۲ منطقه دیگر است.

 

قیمت تا ۸.۷ درصد رشد کرد

همچنین در مهرماه تحولات قیمتی مسکن از این حکایت دارد که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به شهریورماه ۰.۷ و در قیاس با مهرماه سال گذشته ۸.۷ درصد افزایش دارد. بیشترین رشد متوسط قیمت در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۷ با ۱۵.۲ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ با ۱.۲ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده به منطقه ۱ با حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کمترین آن با حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق دارد که البته در هر دو مورد رشد مشاهده می‌شود.

 

تحولات ۷ ماهه در بازار مسکن

در مجموع در هفت ماهه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۹ هزار واحد رسیده که در قیاس با هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵، ۶.۳ درصد رشد دارد. همچنین در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این نیز رشد ۶.۵ درصدی دارد.

تحولات اجاره بها در بازار مسکن

در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران تا ۸.۴ درصد و همچنین در کل مناطق شهری تا ۷.۵ درصد افزایش دارد.