به گزارش ایسنا، حسن روحانی پس از دفاع یک ساعته خود از رضا اردکانیان و منصور غلامی با مشایعت جمعی از نمایندگان از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد.

 

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.

 

پس از نطق رئیس جمهور، نمایندگان مخالف و موافق درباره صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی اظهار نظر می کنند.