به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر عراق گفت: حشد شعبی در راستای منظومه امنیتی عراق و طبق دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می کند.

وی افزود: حشد شعبی منحل شدنی نیست و قطعا منحل نخواهد شد.

دبیر کل سازمان بدر اعلام کرد: کسانی که درباره آینده حشد شعبی سئوال می کنند و اینکه آیا منحل خواهد شد به آنها می گوییم که حشد شعبی منحل نمی شود و قطعا هم منحل نخواهد شد..

این در شرایطی است که هجمه شدیدی از سوی آمریکایی ها ضد حشد شعبی به خاطر موفقیت های آن صورت گرفته است.