به گزارش ایسنا، سلیمی‌نمین با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار داشت: قطعا این مسائل قابل حل و فصل است. این موضوع در مسیر شورای حل اختلاف قوا قرار گرفته است و از این مسیر این موضوع حل می‌شود و نباید اینقدر جامعه را درگیر آن کرد. هنوز این موضوع در شورای حل اختلاف قوا مطرح نشده اما در این مسیر قرار گرفته است و شورای نگهبان هم اعلام کرده است که نظر شورای حل اختلاف قوا را هر چه باشد، قبول می‌کند.

 

عباس سلیمی‌نمین با بیان اینکه نباید از این موضوع اینگونه استنباط شود که ما با عزیزان زرتشتی در کشور مشکل داریم، خاطر نشان کرد: زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ما هم ارتباط حسنه‌ای با آن ها داریم ولی اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده که در حال رسیدگی است و حل می‌شود. این اختلاف به این دلیل است که در یک جایگاه یک فرد زرتشتی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد، اما در جایگاه دیگر یک اقلیت نماینده اکثریت می‌شود.

 

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه، تصریح کرد: جریان‌های سیاسی در کشور چون در مسیر مسائل مبرم جامعه قرار نمی‌گیرند، علاقه دارند موضوعی پیدا شود تا آن را مبنای دعوای سیاسی قرار دهند تا کم کاری و بی توجهی خود به مسائل مهم کشور را در حاشیه قرار دهند. در مسائل اجتماعی هم همین گونه است،‌ مثلا کودکی در ماشین فوت می‌کند و این موضوع چند ماه در رسانه‌ها مطرح می‌شود،‌ در حالی که آن یک موضوع ویژه نیست و در سایر نقاط دنیا هم این مسائل به وجود می‌آید اما آنقدر که ما به آن بها می‌دهیم آن‌ها بها نمی‌دهند و چند ماه رسانه‌ها مشغول این موضوع نمی‌شوند. جامعه هم گرایشی دارد که هر موضوعی را به چالش تبدیل کند که این مساله موجب صرف انرژی‌ها در مسائل فرعی می‌شود.