رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت گفت: این طرح تحت عنوان «توسعه رسته‌های منتخب» در برنامه اشتغال فراگیر ۹۶ دیده شده که دستورالعمل آن هفته گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بر اساس طرح توسعه رسته‌های منتخب، ظرفیت‌های اشتغال متناسب با هر استان و هر منطقه شناسایی و برای رشد اشتغال در همان رسته اقدامات لازم انجام می شود افزود: بیش از ۲۰ رسته فعالیت در سراسر کشور شناسایی شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه برای اجرای طرح توسعه رسته‌های منتخب ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیلات پیش بینی شده است گفت: در برنامه اشتغال فراگیر در مجموع اشتغال ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ از طریق اجرای چهار طرح «کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» هدفگذاری شده است.

تازیکی درباره سهم اشتغالزایی این طرح از ۹۷۰ هزار شغل هدفگذاری شده برای سال ۹۶ گفت: با اجرای طرح توسعه رسته‌های منتخب بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار شغل هدفگذاری شده که با توجه به مطالعات انجام شده بر روی رسته‌های مختلف این میزان اشتغالزایی قابل دستیابی است.

مدیر ملی طرح تکاپو با اشاره به تکمیل مطالعات اجرای طرح گفت: استانداران سراسر کشور در قالب کارگروه اشتغال، رسته‌های در اولویت اشتغال استان خود را به شورای عالی اشتغال ارائه دادند و خوشبختانه رسته‌های دارای ظرفیت اشتغال در هر استان مشخص شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر فرایند تشریح و آموزش نحوه اجرای طرح به مدیران استانی در حال انجام است که به تدریج برای استان‌های مختلف تشریح و با اتمام اتمام این فرآیند، طی دو هفته آینده این طرح وارد فاز اجرایی می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت کار، رسته پوشاک را یکی از صنایع و ظرفیت‌های اشتغالزا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در این بخش حدود ۵۰۰ هزار نفر شاغل هستند و با شناسایی ظرفیت این صنعت در چند استان کشور احتمال رشد ۱۰۰ هزار اشتغال در این بخش وجود دارد. به همین ترتیب در سایر رسته‌های اشتغالزا در قالب این طرح بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد رشد اشتغال امکان پذیر است.

مدیر ملی طرح تکاپو با بیان اینکه حوزه‌های اولویت دار اشتغالزا توسط کارگروه اشتغال هر استان معرفی می‌شوند گفت: در قالب طرح توسعه رسته‌های منتخب، در هر استان صرفا به طرح‌های دارای ظرفیت اشتغال که مکمل زنجیره ارزش هستند تسهیلات پرداخت می شود.

تازیکی افزود: در همه استان‌ها حداقل یک رسته منتخب شناسایی شده البته ممکن است برخی استان‌ها در چند رسته ظرفیت اشتغالزایی داشته باشند به عنوان مثال برای رشد اشتغال در حوزه پوشاک ۶ استان شناسایی شده است.