به گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: آیا تاریخ به جز آنچه که در تورات آمده از سرنوشت کوروش در جنگ ها چیزی به ما می گوید؟

وی ادامه داد: اگر افرادی نظری جز این دارند از تاریخ پیدا کنند و بیاورند، باید با مطالعه و حساب شده حرف زد، اینکه شبکه های ماهواره ای، خبرگزاری ها و گروه های مختلف فعال می شوند و حرکت خود را آغاز می کنند و از حس ملی گرایی افراد سوء استفاده می کنند و آنها را به صحنه می آورند و بعد هم شعارهای ناهنجار به آنها یاد می دهند، این جز به معنای ریشه داشتن هفت آبان در تورات چیز دیگری نیست

امام جمعه شهر شیراز بیان کرد: آنچه در تاریخ قدیم است این است که کوروش جنگ های متعددی داشته که در یکی از جنگ ها در خارج از کشور کشته شده و سر از تنش جدا کرده اند و اینکه در کجا دفن شده معلوم نیست.

آیت الله ایمانی در خاتمه تصریح کرد: در اینگونه مسائل باید تدبیر و درایت داشت نه اینکه هرکس هرچه گفت ما هم راه بیفتیم و آن را بپذیریم.ماجرای هفتم آبان مانند این است که اسرائیل برنامه ریزی می کند و ما هم داریم آن برنامه را اجرا می کنیم.