بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در ۱۰ گروه اصلی و ۵ گروه فرعی در مساحتی بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع از ۵ آبان الی تا ۱۲ آبان ‌در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.‌

منبع: نامه نیوز