به گزارش «انتخاب» به نقل از الاخبار؛ همزمان ارتش سوریه ایستگاه«T۲»را آزاد کرد که کلید حرکت به سمت بوکمال است. اما آمریکا با تمجید از اقدامات عراقی ها، نیروهای زمینی اش را از طریق میدانهای نفتی در شرق دیر الزور به سوی بو کمال فرستاد.

حجم نبردهایی که در مرزهای سوریه و عراق در حال انجام است، به این مطلب اشاره دارد که روزهای سیطره داعش بر آن مناطق به پایان خود نزدیک می شود. نیروهای عراقی با سرعت چشم گیری به شهر القائم نزدیک شدند که آخرین مرکز سیطره داعش در استان الانبار محسوب می شود؛ در حالی که ارتش سوریه و هم پیماناش به سمت بوکمال پیش می روند.

این پیکارهای سریعی که دو حکومت بغداد و دمشق آن را هدایت می کنند، تنها جنگهای در جریان نیستند، بلکه نیروهای عراقی تلاش می کنند سیطره بر گذرگاههای مرزی شمالی با سوریه را از نیروهای کرد باز پس گیرند. همانطور که واشنگتن و برخی از کردها به سمت بوکمال سوریه در حال حرکت هستند.

با نزدیک شدن نیروهای نظامی به این دو شهر مرزی، شرایط در القائم و بوکمال پیچیده تر می شود. در حالی که عملیات عراقی-سوری میزان زیادی از هماهنگی را  از طریق گروههای حشد الشعبی حاضر در نوار جنوبی الانبار شاهد است، واشنگتن از تحرک نیروهای اقدام مشترک در طول «وادی الفرات»حمایت می کند.

مساله ثابت در بین این متغیرها آن است که داعش وارد مراحل نهایی وجودش، حداقل در ظاهر و شکل قضیه، شده است؛ البته این امر بدین معنا نیست که قدرت مقابله با حملات به آخرین پناهگاه هایش در وادی الفرات را ندارد. بلکه برعکس، پیش بینی می شود این گروه تروریستی ظرفیتهای دفاعی عالی را در این شهرها نشان داده و از حجم بالای نیروهای انتحاری خود استفاده کند. می توان قدرت داعش را از طریق حملات اخیری که علیه ارتش سوریه در دو جبهه ایستگاه«T۲»و الوعر انجام دادند، اندازه گیری کرد.

واشنگتن به این دلیل هم پیمانانش در بین نیروهای امنیتی عراق را به سمت القائم می فرستد تا مناطق عملیاتی آن بین سوریه و عراق برایش فراهم شده و ارتش سوریه و هم پیمانانش در سوریه، از جمله حشد الشعبی را از این مناطق دور کند.

عملیاتی که با مشارکت نیروهای امنیتی مختلف، نیروهای حشد الشعبی و عشایر، تحت حمایت هوایی و زمینی ارتش عراق آغاز شد، در روز اول منجر به ازادی القائم شد. اما در محور جنوبی، که مأموریت به حشد الشعبی واگذار شده بود،این نیروها توانستند بر مناطق النصر، عبید، الأغر، الحلقوم و جحیش مسلط شده و پایگاه هوایی «سعد» را باز پس گیرند.