به گزارش ایسنا،  روزنامه "نوآوران"  روز شنبه (۶آبان ماه ) و روزنامه "صبح امروز"  روز یکشنبه (۷آبان ماه ) بولتن‌های بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات را منتشر خواهند کرد.                       

 چند سالی است که سیاست معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن شده  است که بولتن‌های نمایشگاه مطبوعات توسط خود اهالی رسانه منتشر شوند.

این اقدام ستاد برگزاری نمایشگاه مطبوعات در راستای استقبال روزنامه‌ها، واگذاری امور به خود رسانه‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت انجام شده است.                                     

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در ۱۰ گروه اصلی و ۵ گروه فرعی در مساحتی بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع از ۵ تا ۱۲ آبان ماه ‌در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.‌