به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دیدار ۲ تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس فردا در هفته دهم لیگ برتر برگزار می شود که سرخابی ها برای هشتاد و پنجمین بار به مصاف هم می روند.

تاکنون تیم های سرخابی پایتخت ۸۴ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن ۲۵ برد برای استقلال، ۲۱ برد برای پرسپولیس و ۳۸ مسابقه هم با تساوی پایان یافت.

نتایج دیدار های استقلال و پرسپولیس تا دربی ۸۴:

۱ _ ۱۳۴۷/۱/۱۶                                 استقلال  ۰ - پرسپولیس ۰

۲ _ ۱۳۴۷/۱۰/۲۰                              استقلال  ۰ -  پرسپولیس۰

۳_۱۳۴۸/۵/۱۳                                  استقلال  ۳ - پرسپولیس ۱    زننده گل ها: احمد منشی زاده ، علی جباری و کارو حق وردیان(استقلال)/ناظم گنجاپور(پرسپولیس)

۴ _۱۳۴۸/۱۱/۱۷                               استقلال۱ - پرسپولیس۰     زننده گل ها: غلامحسین مظلومی(استقلال)

۵_ ۱۳۴۹/۷/۳                                 استقلال۳ - پرسپولیس۲   زننده گل ها:جواد قراب، کارو حق وردیان و عباس مژدهی(استقلال)/علی پروین و حسین کلانی(پرسپولیس)

۶ _۱۳۴۹/۱۰/۲۷                           استقلال۱ -  پرسپولیس۱  زننده گل ها: عباس مژدهی(استقلال)   حسین کلانی(پرسپولیس)

۷ _۱۳۵۰/۳/۲۸                            استقلال ۱ - پرسپولیس۱  زننده گل ها: غلامحسین مظلومی(استقلال)  صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

 

۸_ ۱۳۵۰/۱۱/۱۵                           استقلال۱ - پرسپولیس۴   زننده گل ها:علی جباری(استقلال)  حسین کلانی، صفر ایرانپاک ومحمودخوردبین(پرسپولیس)

۹_ ۱۳۵۱/۱/۳                               استقلال۰ - پرسپولیس۲   زننده گل ها: صفر ایرانپاک وحسین کلانی(پرسپولیس)

۱۰ _۱۳۵۱/۳/۲۵                          استقلال۲ - پرسپولیس۰    زننده گل ها:علی جباری(استقلال)

۱۱ _۱۳۵۱/۱۲/۱۱                         استقلال۱ - پرسپولیس۰     زننده گل ها :رضا عادلخانی(استقلال)

۱۲_ ۱۳۵۲/۶/۱۶                         استقلال۰ - پرسپولیس۶   زننده گل ها: همایون بهزادی، ایرج سلیمانی و حسین کلانی(پرسپولیس)

۱۳ _۱۳۵۲/۹/۱۸                         استقلال ۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:علی جباری(استقلال)  همایون بهزادی(پرسپولیس)

۱۴_ ۱۳۵۳/۳/۴                            استقلال ۱ - پرسپولیس۰   زننده گل ها:حسن روشن(استقلال)

 

۱۵ _۱۳۵۳/۹/۲۷                       استقلال۱ - پرسپولیس۲    زننده گل ها:غلامحسین مظلومی(استقلال)  صفر ایرانپاک واسماعیل حاج رحیمی پور(پرسپولیس)

۱۶_ ۱۳۵۴/۲/۱۵            استقلال۳ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:غلامحسین مظلومی و مسعود مژدهی(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

۱۷_ ۱۳۵۴/۷/۲۵                              استقلال۰ - پرسپولیس ۲   زننده گل ها: جهانگیر فتاحی و اسماعیل حاج رحیمی پور(پرسپولیس)

۱۸_ ۱۳۵۷/۱۸/۲۷                             استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:مسعود مژدهی(استقلال)  محمود خوردبین(پرسپولیس)

۱۹_ ۱۳۵۵/۷/۲                                 استقلال۱ - پرسپولیس۱  زننده گل ها: هادی نراقی(استقلال) علی پروین(پرسپولیس)

۲۰ _۱۳۵۶/۲/۱۸                            استقلال۳ - پرسپولیس۰   زننده گل ها:محرم عاشوری، حسن روشن و سعید مراغه چیان(استقلال)

۲۱ _۱۳۵۶/۹/۱۸                              استقلال۱ - پرسپولیس۲    زننده گل ها:حسن روشن(استقلال)  صفر ایرانپاک(پرسپولیس) 

 ۲۲ _۱۳۵۸/۸/۲۵                            استقلال۱ - پرسپولیس۰  زننده گل ها:غلامرضا فتح‌آبادی(استقلال)

 ۲۳_ ۱۳۵۹/۴/۱۳                            استقلال ۰ - پرسپولیس ۰

۲۴_۱۳۶۰/۷/۱۶                             استقلال۰ - پرسپولیس۰

 

۲۵- ۱۳۶۱/۱۰/۱۷                           استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:بهتاش فریبا(استقلال) غلامرضا فتح‌آبادی(پرسپولیس)

۲۶_ ۱۳۶۲/۷/۱۵                            استقلال۱ - پرسپولیس۰    زننده گل ها: پرویز مظلومی(استقلال)

۲۷_ ۱۳۶۵/۳/۲۵                            استقلال۰ - پرسپولیس۳  زننده گل ها: شاهرخ بیانی و ناصر محمدخانی(پرسپولیس)

۲۸_ ۱۳۶۶/۱/۷                              استقلال۰ - پرسپولیس۰

۲۹ _۱۳۶۷/۶/۱۸                            استقلال۱ - پرسپولیس۱    زننده گل ها:جعفر مختاری‌فر(استقلال)  فرشاد پیوس(پرسپولیس)

۳۰_ ۱۳۶۷/۱۲/۱۹                          استقلال ۰ - پرسپولیس۰

۳۱ _۱۳۶۸/۹/۱۷                            استقلال۰ - پرسپولیس۱   زننده گل ها: رضا عابدیان(پرسپولیس)

 ۳۲ _۱۳۶۹/۳/۴              استقلال ۲ - پرسپولیس۱    زننده گل ها:عباس سرخاب وعبدالصمد مرفاوی(استقلال)  نادر میراحمدیان(پرسپولیس)

 ۳۳_ ۱۳۶۹/۱۰/۲۸                         استقلال۱ - پرسپولیس۱  زننده گل ها:شاهرخ بیانی(استقلال)  فرشاد پیوس(پرسپولیس)

۳۴ _۱۳۷۰/۱۱/۴                            استقلال ۰ - پرسپولیس۰

۳۵ _۱۳۷۰/۱۲/۱۵                          استقلال۲ - پرسپولیس۰   زننده گل ها:عبدالصمد مرفاوی وصادق ورمزیار(استقلال)

۳۶_ ۱۳۷۱/۳/۸                               استقلال۱ - پرسپولیس۰        زننده گل ها:عبدالصمد مرفاوی(استقلال)

۳۷ _۱۳۷۱/۱۰/۱۱                           استقلال۰ - پرسپولیس۰

 

۳۸_ ۱۳۷۳/۱۰/۳۰                       استقلال۲ -  پرسپولیس۲  زننده گل ها:صادق ورمزیار و ادموند اختر(استقلال) فرشاد پیوس و بهزاد داداش‌زاده(پرسپولیس)

۳۹ _۱۳۷۳/۱۱/۷                             استقلال۰ - پرسپولیس ۰

۴۰_ ۱۳۷۴/۵/۶                           استقلال۳ - پرسپولیس ۱ زننده گل ها: ادموند اختر، صادق ورمزیار و محمد تقوی(استقلال) مرتضی کرمانی‌مقدم(پرسپولیس)

۴۱ _۱۳۷۴/۱۰/۸                             استقلال۰ -پرسپولیس ۰

 

۴۲ _۱۳۷۵/۷/۲۷                             استقلال۰ - پرسپولیس ۱           زننده گل ها:ادموند بزیک(پرسپولیس)

۴۳_ ۱۳۷۶/۴/۲۰                       استقلال۰ - پرسپولیس۳  زننده گل ها: ادموند بزیک، مهدی مهدوی‌کیا و بهنام طاهرزاده(پرسپولیس)

۴۴ _۱۳۷۷/۸/۲۲                             استقلال۰ -پرسپولیس ۱  زننده گل ها:مهدی هاشمی‌نسب(پرسپولیس)

۴۵ _۱۳۷۸/۱/۲                                استقلال۱ - پرسپولیس۱  زننده گل ها:فرد ملکیان(استقلال) مهدی هاشمی‌نسب(پرسپولیس)

۴۶ _۱۳۷۸/۴/۲۰                        استقلال۱ - پرسپولیس۲   زننده گل ها:سهراب بختیاری‌زاده(استقلال)  مهدی هاشمی‌نسب وافشین پیروانی(پرسپولیس)

۴۷ _۱۳۷۸/۱۰/۲                             استقلال۰ - پرسپولیس۰

۴۸ _۱۳۷۸/۱۲/۸                          استقلال۰ - پرسپولیس۲  زننده گل ها: مهدی هاشمی‌نسب وپایان رأفت(پرسپولیس)

۴۹_ ۱۳۷۹/۱۰/۹                         استقلال۲ - پرسپولیس۲   زننده گل ها:محمد نوازی و مهدی هاشمی‌نسب(استقلال)  بهروز رهبری‌فرد و علی کریمی(پرسپولیس)

۵۰ _۱۳۷۹/۱۲/۵                          استقلال۱ - پرسپولیس۰   زننده گل ها:علیرضا اکبرپور(استقلال)

۵۱_ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸                       استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها: محمد نوازی(استقلال)  رضا جباری(پرسپولیس)

۵۲ _۱۳۸۱/۲/۱۹                         استقلال ۰ - پرسپولیس ۰

 

۵۳ _۱۳۸۱/۱۰/۲۰                     استقلال۱ -پرسپولیس ۱   زننده گل ها:علی سامره(استقلال) علی انصاریان(پرسپولیس)

۵۴_ ۱۳۸۲/۳/۲۳                       استقلال۱ - پرسپولیس۲   زننده گل ها:علیرضا اکبرپور(استقلال) یحیی گل‌محمدی و بهنام ابوالقاسم‌پور(پرسپولیس)

۵۵_ ۱۳۸۲/۷/۲۵                       استقلال۲ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:علی سامره و محمود فکری(استقلال) عیسی ترائوره(پرسپولیس)

۵۶_ ۱۳۸۲/۱۱/۱۳                     استقلال۱ - پرسپولیس۱          زننده گل ها:سیدداود سیدعباسی(استقلال) حامد کاویانپور(پرسپولیس)

۵۷_ ۱۳۸۳/۸                             استقلال۰ - پرسپولیس۰

 

۵۸ _۱۳۸۳/۱۲/۷                        استقلال۳ - پرسپولیس۲      زننده گل ها:رضا عنایتی، محمود فکری و پیروز قربانی(استقلال)  شیث رضایی و سهراب انتظاری(پرسپولیس)

۵۹ _۱۳۸۴/۸/۱۴                        استقلال۱ - پرسپولیس۰    زننده گل ها:رضا عنایتی(استقلال)

۶۰_ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰                     استقلال۰ - پرسپولیس۰

۶۱ _۱۳۸۵/۸/۱۲                          استقلال۱ - پرسپولیس۲   زننده گل ها:امیرحسین صادقی(استقلال)  مهرزاد معدنچی و مهرداد اولادی(پرسپولیس)

۶۲_ ۱۳۸۶/۱/۱۰                         استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:علی علیزاده(استقلال) علیرضا واحدی‌نیکبخت(پرسپولیس)

۶۳_ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲                     استقلال۱ -پرسپولیس ۱    زننده گل ها:امیدرضا روانخواه(استقلال) محسن خلیلی(پرسپولیس)

۶۴_ ۱۳۸۷/۱/۱۵                        استقلال ۱ - پرسپولیس۱       زننده گل ها:امیدرضا روانخواه(استقلال) محسن خلیلی(پرسپولیس)

۶۵ _۱۳۸۷/۷/۱۲                          استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:آرش برهانی(استقلال) علی کریمی(پرسپولیس)

۶۶_ ۱۳۸۷/۱۱/۲۵                       استقلال۱ - پرسپولیس۱     زننده گل ها:مجتبی جباری(استقلال)  مازیار زارع(پرسپولیس)

۶۷ _۱۳۸۸/۷/۱۰                         استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال)  عادل کلاه‌کج(پرسپولیس)

۶۸ _۱۳۸۸/۱۱/۱۴                        استقلال۱ - پرسپولیس۲   زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال)  هادی نوروزی و کریم باقری(پرسپولیس)

۶۹_ ۱۳۸۹/۷/۲۳                          استقلال۱ - پرسپولیس۰    زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال)

۷۰ _۱۳۹۰/۱/۱۰                         استقلال۱ - پرسپولیس۰    زننده گل ها:آرش برهانی(استقلال)

۷۱ _۱۳۹۰/۶/۲۵                          استقلال۲ - پرسپولیس۰    زننده گل ها:فرهاد مجیدی و مجتبی جباری(استقلال)

۷۲_ ۱۳۹۰/۸/۱۶                           استقلال ۲ - پرسپولیس۲   زننده گل ها: آرش برهانی و، حنیف عمران زاده(استقلال)  هادی نوروزی(پرسپولیس)

۷۳_ ۱۳۹۰/۹/۱۸                           استقلال۳ - پرسپولیس۰    زننده گل ها:مجتبی جباری و اسماعیل شریفات(استقلال)

۷۴ -۱۳۹۰/۱۱/۱۳                          استقلال۲ - پرسپولیس۳   زننده گل ها:میلاد میداوودی وفریدون زندی(استقلال) ایمون زاید(پرسپولیس)

۷۵ _۱۳۹۱/۶/۳                             استقلال۰ - پرسپولیس۰

 

۷۶ _۱۳۹۱/۱۱/۶                           استقلال۰ -پرسپولیس۰

۷۷_ ۱۳۹۲/۶/۱۵                           استقلال۰ -پرسپولیس ۰

۷۸_۷۸۱۳۹۲/۱۰/۲۷                   استقلال۰ - پرسپولیس۰  

۷۹ _۱۳۹۳/۹/۲                          استقلال۱ -پرسپولیس۲   زننده گل ها:شهباززاده(استقلال)  محمد نوری و عالیشاه(پرسپولیس)

۸۰_ ۱۳۹۴/۲/۲۵                      استقلال۰ - پرسپولیس۱  زننده گل ها:علی علیپور(پرسپولیس)

۸۱ _۱۳۹۴/۸/۸                        استقلال۱ - پرسپولیس۱   زننده گل ها:جابر انصاری(استقلال) جری بنگستون(پرسپولیس)

۸۲ _۱۳۹۵/۱/۲۷                      استقلال۲ - پرسپولیس۴    زننده گل ها:جابر انصاری و امید ابراهیمی(استقلال) مهدی طارمی، رامین رضاییان و محسن مسلمان(پرسپولیس)

۸۳ _۱۳۹۵/۶/۲۶                      استقلال۰ - پرسپولیس۰

۸۴_۱۳۹۵/۱۱/۲۴                     استقلال ۳_پرسپولیس ۲  زننده گل ها :فرشید اسماعیلی،کاوه رضایی و علی قربانی(استقلال) سروش رفیعی و سید جلال حسینی (پرسپولیس)