به گزارش ایسنا، رکورد گیری تیم ملی وزنه برداری در بابلسر در حال برگزاری است. در پایان حرکت یک ضرب، سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم ایران رکورد ۱۹۰ کیلوگرم را ثبت کرد.

این رکورد دو کیلوگرم از رکورد یک ضرب جهان بیشتر است. به این ترتیب مرادی به طور غیر رسمی موفق به شکستن رکورد یک ضرب جهان شد.

اما کیانوش رستمی در رکورد گیری تیم ملی وزنه برداری شرکت نکرد.

 پیش از این اعلام شده بود هر 11 وزنه بردار در رکوردگیری شرکت خواهند کرد و از بین آنها هشت نفر اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان مشخص خواهند شد اما تمام وزنه برداران به غیر از رستمی وزنه زدند.

بهداد سلیمی، سعید علی حسینی، سهراب مرادی، محمدرضا براری، علی هاشمی، علیرضا سلیمانی، علی میری، مجید عسگری، ایوب موسوی و همایون تیموری نفراتی بودند که وزنه زدند و در مراسم معارفه نیز حاضر شدند.