به گزارش مهر به نقل از وبگاه آژانس انرژی اتمی، «یوکیا آمانو»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شنبه شب در صدر هیأتی برای دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران می شود.

این دیدار بخشی از گفت وگو های منظم بین آژانس و ایران است. قرار است که در دیدارهای آمانو با مقامات ایرانی بر روی تأیید و نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص اجرای تعهدات  هسته ای ایران تحت برجام  بحث و تبادل نظر شود.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح یکشنبه با «علی اکبر صالحی»، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و در خصوص روند اجرای برجام و فعالیت های هسته ای ایران گفتگو خواهد کرد.

آژانس انرژی اتمی تاکنون در هشت گزارش پایبندی ایران به توافق هسته ای وین (برجام) را تایید کرده است.