به گزارش میزان، براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هوای پایتخت برای دومین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار گرفت. 

شاخص ذرات معلق روی عدد 102 قرار دارد.