به گزارش خبرآنلاین؛ روز دوشنبه همین هفته، تعدادی از بوقچی های خونه به خونه با چاقو بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم را تهدید کردند. حتی در درگیری های پیش آمده، چاقوی یکی از بوقچی ها به صورت بازیکن خونه به خونه خورد و باعث آسیب دیدگی او شد. شنیده می شود با درخواست این باشگاه، قرار است کمیته اخلاق وارد ماجرا شود تا برخورد لازم را انجام را انجام دهد. در گذشته هم بارها اتفاقی مشابه این اتفاق در بازی ها و تمرینات تیم های مختلف رخ داده است.