به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) موادی از طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را برای طرح نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان برخی از مواد را اصلاح عبارتی کردند و دو ماده را اصلاح کامل کردند که ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف عنوان صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به صندوق  توسعه صنایع دستی و فرش و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اصلاح می گردد. ۳۰ درصد درآمدهای سازمان میراث فرهنگی از اجاره اماکن و فروش بلیت، بخشی از منابع صندوق کارآفرینی و امید و کمک های بخش های دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه می شود. به منظور تحقق اهداف فوق اساسنامه صندوق ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و وزارت صنعت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین ماده ۱۵ اینگونه اصلاح شد که تعیین نحوه صدور کلیه مجوزهای فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف و همچنین هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای ذیربط بر اساس آیین‌نامه ای است که در چارچوب قانون نظام صنفی توسط سازمان میراث فرهنگی و وزارت صنعت ظرف سه ماه پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.