به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، شویبله یکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران آلمانی بوده که هرگز به عنوان صدراعظم انتخاب نشده است.

از جمله چالش‌هایی که او به عنوان رئیس پارلمان آلمان با آنها روبرو خواهد شد اقدامات حزب راست افراطی آلترناتیوی برای آلمان AfD خواهد بود.

سیاستمداران آلمانی امیدوار هستند که تجربه ۴۴ ساله شویبله به عنوان نماینده پارلمان به افزایش تاثیر آن کمک کنند.

مجلس سفلی آلمان شامل حزب AfD نیز می‌شود و احتمالا این موضوع سبب خواهد شد مناظره‌های این مجلس با مناقشه‌های بیشتری همراه شود.

با این حال حزب چپ میانه روی سوسیال دموکرات و حزب نئولیبرال دموکرات‌های آزاد از انتصاب شویبله به این سمت حمایت کردند.

با ریاست شویبله بر پارلمان آلمان دوران هشت ساله او به عنوان وزیر دارایی به پایان خواهد رسید.

او یکی از تاثیرگذارترین دوره‌های کاری را در عرصه سیاست آلمان داشته و پیش از این نیز از یک تلاش برای ترور جان سالم به در برد و به همین خاطر از سال ۱۹۹۰ تاکنون روی ویلچر زندگی می‌کند.

یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های شویبله به عنوان وزیر دارایی ارائه یک بودجه متعادل و کاهش هزینه‌های دولت در عین مخالفت با کاهش مالیات‌ها بود. این دست اقدامات او کاملا در سطح داخلی آلمان احساس می‌شد.

در سال ۲۰۱۴ شویبله تبدیل به اولین وزیر دارایی آلمان از سال ۱۹۶۹ تاکنون شد که توانسته یک بودجه متعادل ارائه دهد.