به گزارش ایسنا، طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول در ایران موظف هستند در صورتی‌که خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه‌ آنها متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند.

در ماده ۱۷ این قانون تاکید شده است:" عرضه‌کننده خودرو موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف نباشد، بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید شده، به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال گذشته (۱۳۹۵) از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده است.

بنابراین در حال حاضر تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورت متوقف شدن خودروی تحت گارانتی آنها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به دلیل نبود قطعات یدکی یا ناتوانی در رفع عیب، خسارت خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.

با وجود این صراحت قانونی اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته خودروسازان و واردکنندگان خودرو همچنان از پرداخت خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند.

در این زمینه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش شرکتهای عرضه‌کننده خودرو در سال ۱۳۹۵ به این نتیجه رسیده که "صرفا تعداد محدودی از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو تنها در صورت دریافت شکایت مبنی بر خواب خودرو، اقدام به پرداخت خسارت می‌کنند که این موضوع ناقض الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است".

این وضعیت و ادامه تخلف خودروسازان و واردکنندگان خودرو از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در حالی است که پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکتها تاکید کرده بود باید قانون پرداخت خسارت خواب خودرو در تعمیرگاه را به طور کامل اجرایی کنند.