به گزارش مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در توئیتی نوشت: تلاش برای جذب منابع خارجی ارزنده است، اما بدون استراتژی توسعه، ممکن است Finance صرف پروژه هایی شود که اولویت توسعه کشور نباشند و تعهدات باقی بماند.

 

دولت اخیرا حجم زیادی فاینانس را برای توسعه پروژه های داخلی جذب کرده است.