به گزارش ایسنا، محسن هاشمی‌رفسنجانی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: لازم بود درباره نظارت شورا بر عملکرد دوره‌های گذشته شهرداری تهران نکاتی را یادآور شوم.

وی با بیان اینکه شورای شهر تهران که در بیستمین سال آغاز به کار خود قرار دارد، نهادی است که وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و فعالیت مدیریت شهری را برعهده دارد، گفت: تا پیش از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهاد مدیریت شهری منتصب به وزارت کشور بود و مانند سایر دستگاه‌های منتصب به دولت تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: مجلس جهت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های تحت نظارت خود علاوه بر ابزارهای سوال و استیضاح، عملکرد مالی دستگاه‌های تحت بودجه عمومی کشور را نیز از طریق دیوان محاسبات بررسی می‌کنند که این دیوان در گذشته با تأخیری چند ساله عملکرد دستگاه‌ها را در راستای بودجه مصوب بررسی می‌کرد.

هاشمی‌رفسنجانی افزود: اکنون به صورت روزآمد، دیوان محاسبات عملکردها را بررسی و در صورت انحراف در تخصیص و استفاده از بودجه به آنها تذکر می‌دهد و پس از پایان سال نیز گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی دستگاه‌های دولتی را ارائه کرده و تخلفات و انحرافات را مورد پیگیری قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه اما نهاد شورای شهر که در مقایسه با مجلس، نهال نو رسی محسوب می‌شود، افزود: تاکنون فاقد این ابزار نظارتی بوده و در سال‌های اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران،سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن صورت می‌گرفته است، و رویه‌ای برای پیگیری تخلفات و اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه اکنون شورای پنجم باید با انجام بررسی و کارشناسی دقیق مشخص کند که آیا موافق ادامه روند گذشته در موضوع نظارت است یا خیر؟ گفت: شورا باید مشخص کند آیا می‌خواهد ابزار نظارتی نظیر دیوان محاسبات را جهت نظارت بر عملکرد مدیریت شهری ایجاد کند؟ آیا می‌خواهد که بررسی عملکرد مدیریت شهری را نیز به دیوان محاسبات مجلس واگذار کند و یا آنکه معاونت برنامه‌ریزی و پایش شورا را در جهت انجام این وظیفه فعال کند؟

هاشمی‌رفسنجانی با بیان اینکه طبیعی است که یکی از ۴ راهکار فوق یا روش‌های دیگر بدون انجام مطالعات جامع امکان‌پذیر نیست، گفت: پس از این تصمیم راهبردی، می‌توان در مورد بررسی تخلفات احتمالی دوره‌های قبلی مسوولیت شورا (یعنی شهرداران ۲۰ سال گذشته) تصمیم‌گیری کرد.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: انتظار داریم که اعضای شورای شهر تهران، مردم و رسانه‌ها در انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی شورا را کمک کنند و طبیعی است که این تصمیم با خبرسازی و ایجاد هیجانات کاذب یا شخصی‌سازی موضوعات به نتیجه نمی‌رسد.