به گزارش خبرآنلاین؛ در آستانه دربی ۸۵ برنامه نود به سراغ ۴ بازیکن قدمی پرسپولیس و استقلال رفته بود.بهروز رهبری فرد،حنیف عمران زاده،ادموند بزیک و امید روانخواه.

بهرزو رهبری فرد:

*دربی های زمان ما کیف می داد،همه اش دعوا بود.ما به این فکر بودیم که چطور دعوا می شود!

*اگر بازی را می باختیم مخفی می شدیم.

*باید بگویم که دعواها را ما کردیم و بزیک آمد و پس از چند سال که پرسپولیس،استقلال را نبرده بود گل پیروزی را زد.

من می گویم در دربی نباید پا پس کشید.باید با سر و دست و آرنج و زانو رفت توی دل حریف!

بهترین خاطره ای که دارم تلنگری است که سامره زدم.او پیراهنم را کشید و من هم از پشت به او لگد زدم!

به نظرم استقلال خیلی خوش شانس باشد روز پنج شنبه سه گل از پرسپولیس می خورد.

*برای تیم ته جدولی کری نمی خوانم.

حنیف عمران زاده:

*دربی بدون کری خواندن حال نمی دهد.

*۴ بار پشت سر هم بردن خیلی کیف می دهد.

*با سوشا درگیر شدم چون به هواداران ما "۶" نشان داد.

*با شانس و اقبال برنده دربی مشخص نمی شود.

ادموند بزیک:

*تا به حال کری نخوانده ام و "۶" هم نشان نداده ام.

*هیچ وقت در حاشیه نبوده ام.

امیدرضا روانخواه:

*کری خواندن تمرکز بازیکنان را به هم می ریزد.

*پرسپولیسی ها فکر می کنند چون قویتر هستند بازی را می برند اما این طور نیست!

* بازی در دربی ربطی به جدول رده بندی ندارد.

*احساسم این است که استقلال پرسپولیس را می برد.