به گزارش ایسنا، عزیز دویک در گفت‌وگو با مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، تصریح کرد : برگزاری جلسات پارلمان راهکار درست است و باید گام نخست در زمینه آشتی ملی باشد تا این نهاد به نقش خود در تصویب توافق آشتی و حمایت از آن عمل کند.

وی افزود: من از همین جا خواستار برگزاری جلسات پارلمان و حمایت از آشتی ملی هستم. من و دیگر نمایندگان پارلمان قبل از این هم رسما این درخواست را مطرح کرده‌ایم و خواسته خود را با مراجع سیاسی هم در میان گذاشته‌ایم. روال قانونگذاری باید به نظام سیاسی فلسطین بازگردد و نباید عرصه سیاسی بر عرصه پارلمانی سایه بیفکند که در این صورت حیات سیاسی نابود می‌شود.

دویک تاکید کرد: آشتی ملی فلسطین که ۱۲ روز پیش در قاهره محقق شد، یک ضرورت بود و نه یک دستاورد اما همچنان شاهد درجا زدن آشتی ملی هستیم و این در حالی است که ملت فلسطین پس از گذشت یک ماه از آشتی ملی، بی‌صبرانه منتظر تحقق تغییر و تحول به ویژه در عرصه های حیاتی مهم هستند.