مجمع تجاری ایران و آفریقای جنوبی با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنایع آفریقای جنوبی و مدیران شرکت های دو کشور برگزار شد.

منبع: نامه نیوز

 

ظریف در مجمع تجاری ایران و آفریقای جنوبی/ عکس