به گزارش میزان، نرخ مصوب مرغ در میادین میوه و تره‌بار به شرح جدول زیر است: