ابولفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایطی صنعت خودروسازی اقتصادی خواهد بود که محصولات با برند ملی تولید شود.

وی ادامه داد: محصولات مونتاژی در ایران با قیمت تمام شده بیشتری نسبت به کشور مادر به بازار عرضه می شود که این موضوع نشان از به صرفه نبودن مونتاژ در ایران دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: مونتاژ در ایران با رویکرد انتقال دانش فنی که منجر به خودروساز شدن شرکت های ایرانی می شود آغاز شد اما در حال حاضر روند مونتاژ با شرایط فعلی در کشور به عادت تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: در همکاری با شرکت های خارجی در زمینه تولید خودرو باید انتقال دانش فنی در راستای خودروساز شدن مدنظر قرار گیرد و این در حالی است که اطلاعات فنی تا به امروز به شرکت های ایرانی منتقل نشده است.

خلخالی خاطرنشان کرد: شرکت های خارجی برای ورود به بازار ایران باید سهم خود را با سرمایه گذاری و ارائه خدمات مناسب همچون انتقال دانش و فناوری بپردازند و از سوی دیگر تولید خودروهای مونتاژی و مشترک شرکت های مطرح جهان در ایران باید به گونه ای صورت گیرد که از شرکت های مختلف ایرانی همچون قطعه سازان ایرانی در آن دخیل استفاده شود.