به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، مجتبی پورسیف پیش از این مدیر کل حوزه ریاست کل گمرک ایران بود و پس از انتصاب فرود عسگری به سمت رئیس کل گمرک ایران سرپرستی معاونت فنی و امور گمرکی نیز به وی محول شد.

مجتبی پورسیف معاون فنی و امور گمرکی ایران از مدیران باتجربه و فنی گمرک است و سوابق درخشانی در حوزه امور فنی و گمرکی داشته است.

در کارنامه کاری معاون جدید فنی و امور گمرکی گمرک ایران؛ معاون گمرک مهرآباد ، مدیر گمرک پیام ، مدیر ایر تاکسی ، معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران ، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  و  همچنین مدیرکل حوزه ریاست کل گمرک ایران نیز دیده می شود . علاوه بر موارد یاد شده حضور در کمیسیون های تخصصی و عضویت در هیات رسیدگی به تخلفات از دیگر سوابق کاری معاون جدید فنی و امور گمرکی گمرک ایران به شمار می رود.

بنابراین گزارش؛ معاونت فنی و امور گمرکی بالاترین پست فنی در حوزه مسائل گمرکی و تشریفات مرتبط با ترخیص کالا در مجموعه گمرک ایران به شمار می رود و دفاتر صادرات ، واردات ، ارزش و تعیین تعرفه از زیرمجموعه های این معاونت در گمرک است.