خسرو حیدری در تمرین امروز استقلال بعد از مصدومیت در بازی با نساجی مازنداران حضور پیدا کرد.

منبع: نامه نیوز