‌به گزارش ایسنا، ‌این خبر اگرچه در اوایل صبح احتمال ضد و نقیض آن می‌رفت اما با افزایش تعداد رانندگان معترض و پیگیری‌ها مشخص شد که این اتفاق رخ داده است.

در همین حال برخی رانندگان از پیگیری بازرسی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه خبر داده‌اند که در همین خصوص شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان با تعطیلی این جایگاه از صبح دیروز مشغول بررسی این موضوع است.

در پی تخلیه گازوئیل در مخزن به اشتباه گازوئیل در مخزن، ذخیره بنزین جایگاه تخلیه و باعث شده تا این اتفاق رخ دهد.

در پی این سهل انگاری خودروی تعدادی از اهالی کهورستان نیز دچار مشکل شده است که جایگاه دار این پمپ بنزین تمامی خسارت‌ها به خودروهایی که سوخت خود را صبح دیروز از این جایگاه تأمین و دچار مشکل شده‌اند، متقبل شده است.