به گزارش فارس، محمد نهاوندیان در واکنش به مطلب یکی از روزنامه‌ها مبنی بر معرفی درّی اصفهانی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توسط وی، نوشته است: متأسفانه به نحوی نامربوط، اشاره به خبر جعلی معرفی آقای درّی از سوی اینجانب به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شده که بی‌پایه و نادرست است. وزارت خارجه صریحاً اعلام کرده است که ایشان به عنوان کارشناس بانکی «معرفی شده از سوی بانک مرکزی»، مورد مشورت تخصصی تیم مذاکره قرار گرفته است و وزارت اطلاعات، به عنوان دستگاه مسئول امنیتی کشور، رعایت همه ملاحظات امنیتی در مذاکرات را به عهده داشته و تائید کرده است.

به گزارش فارس، نهاوندیان در حالی این واکنش را نشان داده که گزارش منتشر شده با استناد به مصاحبه دری اصفهانی با روزنامه دنیای اقتصاد در 17 مرداد 94 و مصاحبه کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته شده است.