به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد بشیر، قاضی این دادگاه در این کیفرخواست نواز شریف را به صورت غیابی متهم به در اختیار داشتن دارایی‌هایی فراتر از منابع درآمد شناخته شده او کرد و کیفرخواست نواز شریف را برای وکیل او، ظافر خان قرائت کرد.

این وکیل به نمایندگی از رهبر حزب حاکم پاکستان اظهار بی‌گناهی در قبال این اتهامات کرد.

پس از آنکه نماینده نواز شریف اجازه پیدا کرد تا این اتهامات را رد کند، دادگاه به دادستان اجازه داد تا شاهدان خود را ارائه کند و تاریخ ۲۶ اکتبر را به عنوان تاریخ بعدی جلسه دادرسی تعیین کرد.

نواز شریف که رهبر حزب حاکم "مسلم لیگ شاخه نواز" در پاکستان است در حال حاضر در لندن به سر می‌برد.

او که برای معالجه کلثوم نواز، همسر بیمارش به لندن سفر کرده، متعهد شده است برای شرکت در جلسات محاکمه خود به پاکستان بازگردد.

وی همچنین در اظهاراتی کیفرخواست خود در پرونده‌های فسادش را "کشتن عدالت" توصیف کرده است.

این سومین پرونده فسادی است که علیه نواز شریف مطرح می‌شود. در صورتی که وی در ارتباط با هر یک از این سه پرونده فساد محکوم شود به زندان خواهد افتاد.

او یک روز قبل از آن یعنی روز پنجشنبه در ارتباط با یک پرونده دیگر کیفرخواست دریافت کرده بود.

دو پسر نواز شریف یعنی حسین نواز و حسن نواز در هر سه پرونده به عنوان شریک متهم شده‌اند.

از آنجا که آنها به عمد در این جلسات حضور پیدا نکردند دادگاه، پرونده‌های آنها را تفکیک کرده و دستور به اعلام آنها به عنوان متهمان پرونده‌هایی مجزا داده است.