به گزارش مهر به نقل از سی اِن اِن، دو سوم از شهروندان آمریکا می گویند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور نباید از توافق هسته ای با ایران (برجام) خارج شود.

گفتنی است که ترامپ هفته گذشته قصد و نیت خود را برای عدم تأیید این توافق بین المللی اعلام کرد.

این در حالی است که چهار پنجم دموکراتها و دو سوم اعضای احزاب مستقل با خروج از این توافق مخالفند.

حتی در حزب متبوع رئیس جمهور آمریکا- حزب جمهوریخواه- دودستگی کاملاً مشهود است: ۴۸درصد خواستار ماندن در این توافق و ۴۷ درصد خواهان خروج از آن هستند.    

افزون بر این، تنها ۳۰ درصد از شهروندان بزرگسال در جامعه آمریکا می گویند که تهدید ایران «بسیار جدی» است؛ که این رقم در مقایسه با رقم بدست آمده در نظرسنجی سپتامبر ۲۰۱۵ (۴۹%) کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

گفتنی است که رقم ۳۰% پایین ترین رقم بدست آمده در تمام نظرسنجی های مشابه سی اِن اِن از سال ۲۰۰۰ تاکنون بشمار می رود.

نکته قابل توجه آن است که شمار بیشتری از جمهوریخواهان در مقایسه با دموکراتها، ایران را به مثابه یک تهدید بسیار جدی درنظر دارند (۴۵ درصد جمهوریخواهان در برابر ۲۶ درصد دموکراتها).

لازم به ذکر است که مردم آمریکا کره شمالی را تهدیدی به مراتب بزرگتر تصور می کنند و نحوه برخورد ترامپ با این وضعیت بحرانی نیز به تشدید نگرانیها دامن زده است.

حدود ۸۶% از مردم آمریکا معتقدند که کره شمالی تهدیدی جدی علیه آمریکا به شمار می رود. از سوی دیگر، ۶۳% از شهروندان آمریکا می گویند که رفتار و واکنش ترامپ در برابر تهدیدات کره شمالی بیش از آنکه مسئولانه باشد، شتابزده و بی محابا است.