به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛براساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران،وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ساعت گذشته منتهی به ساعت۱۱مورخ ۲۷ مهرماه در وضعیت سالم قرار دارد.

وی‌افزود:در‌این‌بازه‌زمانی‌وضعیت‌آلاینده‌منوکسیدکربن:پاک(38)،ازن:پاک(25)،دی اکسید نیتروژن:سالم(61)،دی اکسید گوگرد:پاک(17)،ذرات معلق باقطر کمتر از 10میکرون :پاک (77)،ذرات معلق باقطر کمتر از 2.5میکرون:(87)سالم است.