به گزارش انتخاب، حجت الاسلام محمدتقی رهبر در واکنش به حضور حسن روحانی در جلسه جامعه روحانیت مبارز، این جلسه را «دوستانه، ‌ناصحانه و مشفقانه» خواند.‌

 وی درباره محتوای موضوعات مطرح شده ‌در این جلسه گفت: برگزاری چنین جلسه ای بر اساس تصمیمی بود که از قبل در جامعه روحانیت مطرح شده بود. اعضای ‌جامعه روحانیت از قبل پاره ای تذکرات و نصایح نسبت به برخی مواضع و صحبت های آقای روحانی پیرامون موضوعات مختلفی ‌از جمله مسائل فرهنگی، اشتغال و ... داشتند که قرار بود در این جلسه مطرح کنند.‌

او در پاسخ به این سوال که این تذکرات و نصایح پیرامون کدام مواضع رییس جمهور بوده گفت: در مواضع آقای روحانی در ‌زمان انتخابات، موضوعاتی مطرح و چالش هایی دیده می‌شد که دلچسب نبود؛ گاهی یک جمله تبعات بدی دارد اما با توجه با ‌نیاز جامعه به همدلی قصد نداریم دوباره این مسائل را تجدید کنیم.‌ نصایح مطرح شده از روی دلسوزی و در راستای مصالح نظام و همدلی نهادهای نظام ‌جمهوری اسلامی بود که خواسته ملت نیز همین است؛ موضوعاتی مانند اینکه همه باید در خط ولایت حرکت کنیم، از قبل جزء ‌دغدغه های اعضای جامعه روحانیت بود که مطرح و تاکید شد که باید رعایت شوند.‌ خوشبختانه پس از انتخابات، آقای روحانی برخی مواضع خود را اصلاح کردند و دیدیم که با سپاه هم ‌بیشتر دمساز شدند.‌

حجت الاسلام رهبر در پاسخ به این سوال که آیا حضور روحانی در جلسه جامعه روحانیت را به معنای بازگشت رییس جمهور ‌به خاستگاه اصلی سیاسی خود و مرکز ثقل جناح راست قلمداد می کنید یا خیر، گفت: بحث چپ و راست نداریم؛ آنچه در ‌جلسه مطرح شد نیز رعایت اصول انقلاب و مواضع خط انقلاب است.‌ آنچه مسلم است اینکه جامعه روحانیت همیشه ناصح ‌بوده و منتخب مرم نیز باید همه اصول و مواضع نظام و انقلاب را رعایت را کند؛ چراکه اگر ما رودرروی هم بایستیم، ‌بیگانگان از این موضوع بهره برداری می کنند.‌

این عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است از این پس روحانی در جلسات جامعه ‌روحانیت شرکت کند یا خیر گفت: عدم حضور روحانی در جلسات، به خاطر مشغله ایشان بوده نه اینکه به جامعه روحانیت ‌پشت کرده باشد. ایشان و آقای ناطق نوری به عنوان عضو جامعه روحانیت هستند و منعی از ورود آنها نیست و چه بهتر ‌که در جلسات جامعه روحانیت حضور داشته باشند.‌