به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۱۴ ارز کاهش یافت.

 

 ارزش 14 ارز بین بانکی کاهش یافت + جدول