به گزارش انتخاب، ترامپ اتخاذ تصمیم در مورد توافق هسته ای را به ‌کنگره واگذار کرد. این اقدام مرحله جدیدی از رابطه ‌آمریکایی-ایرانی را آغاز می کند؛ مرحله ای که هدف ‌آمریکا از آغاز آن، محاصره نفوذ ایران در منطقه ‌عربی، مهار آن و فشار اقتصادی ایالات متحده به سپاه ‌پاسداران می باشد، که قویترین دستگاه امنیتی و ‌بلکه حاکم فعلی ایران در سطوح ایدئولوژی، نظامی و ‌اقتصادی است.‌

استراتژی آمریکا که هدف آن محدود کردن نفوذ ایران ‌در منطقه عربی است، براساس نقشه ترامپ از تلاش برای ‌تعدیل توافق هسته ای شروع می شود و بر مقابله ای ‌از طریق تحریمهای مستقیم سپاه پاسداران و شبه ‌نظامیان و در مقدمه آنها، حزب الله، تکیه دارد.‌

در این میان، روسیه می داند که راه ورود استراتژیک ‌آن به جهان اسلامی عربی از عربستان سعودی می گذرد ‌نه ایران؛ از این رو برای برقراری روابط نزدیک با ‌عربستان تلاش می کند.‌

می توان گفت تشکیل نظام منطقه ای عربی امروز ‌براساس مقابله با نفوذ ایران در مسائل محوری منطقه ‌استوار است و تحولات فلسطین در سطح صلح بین دو جنبش ‌فتح و حماس نشان می دهد که بوضوح نقش ایران در ‌مورد مساله فلسطین کمرنگ شده است.‌

در این شرایط، استراتژی جدید آمریکا بر محدودیت ‌نقش ایران در منطقه می افزاید؛ اما رهبری ایران و ‌بازوان آن در کشورهای عربی، چه راهبردی برای مرحله ‌آینده حیات سیاسی خود دارند؟ با نابودی نسبی نیروهای نیابتی ایران در سطح جغرافیای در منطقه خاورمیانه، ‌فرصتهای ایران برای افزایش سیطره اش در کشورهای ‌عربی نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، بحران ‌کردها از جانب مرزهای مشترک ایران با عراق، تهدید ‌تازه ای برای ایران است؛ چرا که می تواند اسرائیل ‌را ازطریق مرزهای کردستان به ایران نزدیک کند.‌

به این ترتیب، می توان گفت ترامپ استراتژی مقابله ‌با ایران و عناصر آن را در بدترین مرحله از مراحل ‌دشمنی کشورهای عربی منطقه با ایران، اتخاذ کرده ‌است.‌