احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« برای امنیت غذایی نیاز به تامین آب داریم؛موضوعی که هم اکنون یکی از چالش های بزرگ کشور است.به همین دلیل باید کشت فراسرزمینی رایج و مرسوم شود.»

او ادامه داد:« کشورهایی که با محدودیت های آبی مواجه هستند،یا این نوع نگرانی ها را دارند کشت فراسرزمینی را در دستور کار قرار داده اند. به همین دلیل هم لازم است سیاست های اقتصادی ایران در حوزه کشاورزی به این موضوع معطوف شود.»

صادقیان بیان کرد:« در حال حاضر به صورت فردی کشت فراسرزمینی انجام می شود. سرمایه گذاران به طور مستقل با کشورهای دیگر همکاری می کنند و کشت فراسرزمینی را اجرایی کرده اند،اما دولت باید ضوابط و قواعد در این خصوص را ساده تر کند. »

او اظهار کرد:« با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد، سرمایه گذاران با این ابهام مواجه اند که آیا اصلا محصولات اجازه ورود دارند یا خیر؟ آیا می توانند آن ها را بفروشد؟ با چه قیمتی می توانند بفروشد؟ حمایت دولت در داخل انجام می شود؟ از طرف دیگر دولت کشور میزبان چه حمایت هایی را انجام می دهد؟»

صادقیان معتقد است این وظیفه دولت است که با کشور میزبان توافق های محکمی داشته باشد تا سرمایه گذاران بتوانند به طور واقعی کشت فراسرزمینی انجام دهند.

او با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی یک کار رایج و مرسوم است و برای اقتصاد کشور مفید است، گفت:« برای حفظ امنیت غذای می توان خیلی از محصولات را در خارج از کشور تولید کرد. البته باید بر اساس محصول ، جداگانه تحقیق کرد تا مشخص شود که واردات به صرفه تر است یا با کشت فراسرزمینی.» 

صادقیان ادامه داد:« کشورهایی که استعداد کشت فراسرزمینی دارند،هم کشورهای زیادی نیستند، در حال حاضر نیز خیلی از کشورها مکان های مناسب را گرفته اند. بنابراین ما اگر دولت برنامه ای جدی برای این امر دارد، باید هرچه  سریعتر آن را اجرایی کند تا با توجه به محدودیت هایی که پیش می آید بتوانیم کشت فراسرزمینی داشتیم.»