به گزارش عصرایران و به نقل از کمیته اطلاع رسانی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، حدود ۵۰۰ متقاضی حضور در نمایشگاه مطبوعات، از صبح روز ۲۶مهرماه و در سه نوبت مجزا، بر اساس اولویت های اعلام شده، با ورود به وبسایت نمایشگاه، به صورت الکترونیکی، غرفه خود را انتخاب کردند.

بر این اساس، ستاد برگزاری نمایشگاه، جدول زمان بندی حضور و ثبت غرفه هر رسانه را به شرح زیر و بدون احتساب فهرست رسانه‌های ذخیره (جانمایی در نوبت چهارم از ساعت ۱۶ تا ۲۰) منتشر کرد. نقشه آنلاین نمایشگاه مطبوعات را نیز اینجـــــا می ‌توانید مشاهده فرمایید.

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ۵ تا ۱۲ آبان از ۹.۳۰ تا ۲۰.۳۰ و در دو طبقه شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.