تصویری از حامد بهداد در کنار الیور استون کارگردان صورت زخمی

منبع: نامه نیوز