پرویز خیرفام در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق مصوبه قانونی، بندی در قبوض آب اضافه شده است به عنوان "تبصره های قانونی"که حدود ۲ ماه است بر روی قبوض آب مشترکان اعمال می شود افزود: بر اساس میزان مصرف هر مشترک مبلغ این بند به ازای هر متر مکعب ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ ریال محاسبه می شود و مشترکان پرمصرف مبلغ بیشتری می پردازند.

وی تصریح کرد: مبلغ حاصل از این درآمد هم صرفا برای خود هر شهر مصرف می شود و فقط برای تعمیر خطوط انتقال آب و توسعه خطوط فاضلاب قابل مصرف است.

وی با اشاره به اینکه مبلغ آبونمان ماهیانه به ازای هر اشتراک آب و اشتراک فاضلاب ۱۰هزار ریال است و این مبلغ هم بابت هزینه های نگهداری این شبکه از مشترکین اخذ و مصرف می شود گفت: علت متفاوت بودن این مبلغ در برخی قبوض مشترکان هم بابت تاریخ قرائت های قبوض بوده که این مبالغ روز شمار محاسبه و بر روی قبوض اعمال می شود.

خیرفام با اشاره به اینکه از سال ۹۴ هیچ افزایش تعرفه در آب نداشته ایم گفت: علیرغم شایعاتی که وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت آب و فاضلاب نتوانسته قیمت آب را بالا ببرد ولی در عوض طی تبصره های خاص از مردم پول اضافه می گیرد؛ طرح این موضوع به هیچ وجه درست نیست و همانگونه که عنوان شد پول تبصره های قانونی برای رفاه خود همشهریان هزینه خواهد شد.