به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به کنار گذاشته شدن مجتبی جباری از تیم فوتبال استقلال در نهایت شنیده مى شود این بازیکن بر علیه تیمش دست به اقدام عجیبى زده است.

 شنیده ها حاکى از آن است که شماره ٨ یاغى استقلالى ها به دلیل دریافت نکردن مطالبات سال هاى گذشته اش از استقلال به AFC شکایت کرده است.

با این وجود یکى از مدیران باشگاه استقلال در این زمینه اعلام کرد که جبارى هیچ وقت چنین کارى را انجام نمى دهد.

 بایدمنتظر ماند و دید این امر توسط جبارى صورت گرفته است یا خیر.