به گزارش ایلنا، حاجبی افزود: "معمولا اگر این مسائل به وجود بیاید به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود و وزارت بهداشت نیز این موضوع را پیگیری می‌کند."

 

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت همچنین تاکید کرد: "وزارت بهداشت وظیفه دارد شرایط سلامت روان را در محیط کار فراهم کند بنابراین در محیط کار دو رویکرد داریم. اولین رویکرد، پیشگیری است که همه تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا مشکلات حوزه روان در محیط کار کاهش پیدا کند."